LOGIN

UW PRIVACY

Global Dental Science Europe BV gelooft sterk in de noodzaak van het elektronisch beveiligen van uw privacy wat nodig is voor het succes van internet.

Ter ondersteuning hiervan worden persoonlijke gegevens die u opgeeft alleen gebruikt voor het tot stand brengen van een persoonlijke en accurate benadering aan u, overeenkomstig de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Controller

Global Dental Science LLC
15730 North 83rdWay
Suite 101
Scottsdale, AZ 85260
Global Dental Science Europe B.V.
Ringbaan-Noord 7
5013 EA Tilburg
The Netherlands

Contactinformatie

Chuck Johnson VP QA/RA/DMR

+1-480-275-2736
chuck.johnson@avadent.com

1. Bescherming van uw privacy

Dit privacy beleid legt uit hoe Global Dental Science LLC en haar dochter onderneming Global Dental Science Europe BV (tezamen GDS)  informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in verband met GDS-services die verwijzen naar dit privacy beleid. De gelieerde ondernemingen waarop dit privacy beleid van toepassing is, is te omvatten maar zonder beperking van laboratoria, tandprothetici en tandartsen. Dit privacy beleid is van toepassing ongeacht het type apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Services.

GDS behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen door het bijgewerkte beleid te publiceren samen met de datum waarop het beleid is gewijzigd. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid die van invloed zijn op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en / of delen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een “vernieuwde update” -label met de link “PRIVACY BELEID” op onze website op te nemen voor 30 dagen nadat betreffende veranderingen zijn aangebracht.

 

2. Hoe en wat voor informatie wordt er verzamelt

Data van GDS klanten en patiënten

GDS heeft geen gevoelige persoonlijke informatie nodig van uw klant of patiëntvoor het leveren van producten en diensten aan u. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze informatie niet bij GDS terecht komt. Indien u toch gevoelige patiëntinformatie aan GDS verstrekt zal GDS voor zover mogelijk verwijderen.

GDS verzamelt en onderhoudt persoonlijke informatie over u vanuit verschillende bronnen om uw behoeften te begrijpen en aan te vullen, het bedrijf te beheren en producten en diensten aan u te leveren We verzamelen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens over u van:

 • U, wanneer u ons vrijwillig informatie verstrekt
 • Uw transacties met GDS
 • Andere bronnen van derden (tandtechnische laboratoria, tandprothetici en tandartsen)

Als de informatie rechtstreeks van u moet worden verzameld, kunt u in sommige gevallen de optie hebben om het verstrekken van die informatie af te wijzen. Uw keuze om geen informatie te verstrekken kan echter van invloed zijn op diensten die door GDS worden geleverd.

De persoonlijke informatie die GDS over u verzamelt via deze verschillende bronnen kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Naam, adressen en telefoonnummers
 • E-mailadressen

Waar dit wettelijk vereist is, zal GDS uw toestemming vragen voordat gevoelige persoonlijke informatie wordt verwerkt.

 

Cookiestatement

Wanneer u op onze website navigeert, kunnen wij informatie verzamelen door middel van de gebruikelijke instrumenten voor informatieverzameling zoals cookies en webbeacons.

Een cookie is een klein stukje informatie verzonden door een website en die opgeslagen is op uw harde schijf door de browser van uw computer. De cookie bevat per site informatie die nodig is voor het verbeteren van uw persoonlijke ervaring en om statistische gegevens te verzamelen, zoals; welke pagina’s bezocht worden, de internet providers domeinnaam en de adressen van de sites die direct na het verlaten van de AvaDent store bezocht worden.

Geen van deze informatie is echter gekoppeld aan u als individu. Deze wordt anoniem gemeten en alleen als totaal samengevoegde informatie gebruikt. Met de informatie in de cookies kan Global Dental Science LLC uw “ clickstream” traceren (dat wil zeggen, de paden die door bezoekers van deze site worden genomen als zij zich van pagina naar pagina verplaatsen). Door te ontdekken welke delen van de site het meest populair zijn, kunnen wij u een betere dienst verlenen. Cookies bevatten absoluut geen persoonlijke informatie. U kunt cookies uitschakelen in uw browser. Raadpleeg uw browserinstructies om dit te doen.

 

3. Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u GDS Services gebruikt, ontvangt GDS mogelijk technische informatie, zoals uw browsertype, het type besturingssysteem dat u gebruikt, uw geografische locatie, de naam van uw internetprovider, mobiele advertentie-ID’s en bezochte pagina’s van onze Services.

 

4. Hoe uw informatie zal worden gebruikt

GDS-services

GDS gebruikt persoonlijke informatie om transacties omtrent haar producten en diensten te voltooien. GDS vereist bijvoorbeeld dat u persoonlijke informatie verstrekt om te helpen bij de fabricage van het medische hulpmiddel dat door u en/of uw professionele aanbieder is aangevraagd. Deze informatie helpt GDS een product van hoge kwaliteit te leveren dat is ontworpen volgens uw specificaties die aan GDS zijn verstrekt.

 

Bewaartermijn

GDS bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. GDS heeft een bewaartermijnenbeleid, welk is gebaseerd op de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan de wettelijke bewaarplicht, tenzij GDS gerechtvaardigde belangen heeft.

 

Administratieve, marketing- en analytische doeleinden

Naast het verwerken, bevestigen en uitvoeren van de producten die u aanvraagt, kan GDS persoonlijke informatie gebruiken voor administratieve, analytische, marketingdoeleinden en Quality System Management. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hieronder volgen voorbeelden van gebieden waarop uw persoonlijke informatie GDS zal helpen:

 • Kwaliteitssysteembeheer: om te verzekeren dat GDS voldoet aan wettelijke vereisten en wettelijke verplichtingen bij de productie van genoemde medische hulpmiddelen.
 • Financieel transactiebeheer: om betaling voor diensten mogelijk te maken of restituties te bieden.
 • Wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of fiscale verplichtingen, of in verband met geschillen of een intern onderzoek of audits.
 • Marketing en analyse: om gegevensanalyses en andere bewerkingen voor marketingdoeleinden uit te voeren
 • Site-onderhoud: om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van onze sites te verbeteren en om mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan enquêtes en ons feedback te geven
 • Beveiligingsbeheer: om de locaties, activiteiten en informatie van GDS te beveiligen
 • Aanvragen van derden: om te reageren op en te voldoen aan verzoeken van buitenaf die door u zijn ingediend, evenals in reactie op wettelijke verzoeken
 • Audit en controles: evalueren van interne controles en audits op naleving (inclusief die uitgevoerd door de interne en externe auditdienstverleners van GDS)

 

(Re)marketing

De geplaatste cookies geplaatst door GDS en andere partijen in uw browser kunnen GDS en/of derde partijen gebruiken voor re-marketing doeleinden, om uw websitebezoek te analyseren, het tonen van advertenties en/of om u commerciële aanbiedingen te kunnen doen. De programma’s die GDS gebruikt voor (re)marketing zijn diensten van Google (waaronder AdWords) en SharpSpring en kunnen tevens social media advertentieplatformen zijn, zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en twitter.

 

5. Beveiliging

GDS gebruikt redelijke technische, administratieve en fysieke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Wanneer uw persoonlijke informatie wordt gedeeld, zal GDS een al het redelijke doen om ongeoorloofd gebruik van persoonlijke informatie te voorkomen.

Hoewel GDS redelijke stappen onderneemt om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen, kan GDS niet verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van personen die ongeautoriseerde toegang verkrijgen en geeft GDS geen enkele garantie, expliciet, impliciet of anderszins, die het zal voorkomen ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens. IN GEEN GEVAL ZAL GDS OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (HET GEVOLG, DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, STRAFZAME, SPECIALE OF ANDERE) DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ELKE WIJZE SAMENHANG IS MET EEN ONRECHTMATIGE TOEGANG VAN DERDEN TOT UW INFORMATIE ONGEACHT OF DEZE SCHADE IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID EN OOK ONGEACHT OF GDS WERKELIJK IS GELEVERD OF CONSTRUCTIEVE KENNISGEVING DAT SCHADE MOGELIJK WAS.

In het geval dat er zich een data-lek voordoet, zal GDS zonder onnodig uitstel en indien haalbaar, uiterlijk 72 uur na het bekend worden van de inbreuk, de verschillende EU-landen / entiteiten op de hoogte stellen van de inbreuk en de persoonlijke informatie die is blootgesteld.

 

6. Met wie uw informatie wordt gedeeld

Algemeen

GDS deelt geen persoonlijke informatie met derden, behalve zoals vermeld in dit privacy beleid. We kunnen informatie bekendmaken aan Laboratorium- en gezondheidszorgprofessionals die zijn gelieerd aan GDS en / of niet-gelieerde derden (i) om de door u gevraagde producten en diensten te leveren; en (ii) voor administratieve, analytische en marketingdoeleinden.

Waar GDS volgens de toepasselijke wetgeving vereist zijn, zal GDS uw toestemming vragen voordat u uw persoonlijke informatie met deze derden deelt voor marketingdoeleinden.

 

Uw rechten

U kunt GDS vragen bepaalde informatie niet te gebruiken of te delen.

Vraag GDS om uw persoonlijk record te corrigeren:

 • U kunt GDS vragen om informatie over u te corrigeren waarvan u denkt dat deze incorrect of onvolledig is. Vraag GDS hoe dit te doen.
 • U kunt GDS vragen om u uit de GDS bestanden en/of database te verwijderen.
 • GDS kan “nee” zeggen tegen uw verzoek, maar GDS zal u binnen 60 dagen schriftelijk vertellen waarom.

Dien een klacht in als u vindt dat uw rechten zijn geschonden:

 • U kunt een klacht indienen als u vindt dat GDS uw rechten hebben geschonden door contact met GDS op te nemen met behulp van de informatie op de website van het bedrijf.
 • GDS zal geen represaillemaatregelen nemen tegen u vanwege het indienen van een klacht.

In het geval dat GDS een bedrijfstransitie ondergaan waarbij een andere onderneming betrokken is, zoals een fusie, bedrijfsreorganisatie, verwerving, de huur of verkoop van alle of een deel van onze activa, of in geval van faillissement, informatie die GDS heeft verzameld van of over u of uw apparaten kunnen worden bekendgemaakt aan die andere entiteit als onderdeel van het due diligence- of bedrijfsintegratieproces en zullen worden overgedragen aan een entiteit als een van de overgedragen activa.

 

Wettelijke vereisten

Houd er rekening mee dat de wet- en regelgeving van verschillende landen GDS verplicht om buitenlandse en nationale overheidsinstanties toegang te geven tot de persoonlijke informatie die u aan GDS meedeelt. GDS heeft geen controle over of kennis van de opslag en het gebruik van die gegevens nadat deze aan de respectieve overheidsentiteit is geleverd. Verder kan GDS, voor zover wettelijk vereist, persoonlijke informatie bekendmaken aan overheidsinstanties of derden op grond van een dagvaarding of een ander juridisch proces, en GDS kan uw informatie ook gebruiken of vrijgeven zoals wettelijk is toegestaan ​​om de rechten of eigendommen te beschermen van GDS, haar klanten, haar services of haar gebruikers.

 

7. Uw toestemming verkrijgen en verwerken

Door de GDS Services te gebruiken en persoonlijke informatie, digitaal of fysiek naar deze GDS te sturen, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken en gebruiken die worden beschreven in dit privacy beleid. Dit privacy beleid is geen contract. GDS zal proberen om uw aanvullende toestemming te verkrijgen indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

8. Toepassing van lokale wetten

Indien vereist door de lokale wetgeving, hebt u mogelijk het recht op toegang, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Gebruik de onderstaande contactgegevens om contact op te nemen met GDS om ons op de hoogte te stellen van onnauwkeurigheden of wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. GDS zal, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, deze informatie bijwerken, verlenen of verwijderen. Houd er rekening mee dat verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, over te dragen of te verwijderen, onderworpen zijn aan toepasselijke wettelijke, ethische rapportage- of documentbewaarplichten die aan GDS worden opgelegd.

Wanneer u aan GDS uw informatie verstrekt, erkent u dat deze informatie kan worden opgeslagen, overgedragen en verwerkt op servers overal in de wereld, inclusief binnen of buiten de Verenigde State of de Europese Gemeenschap.

chevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram